Privacybeleid

Wij zijn niet geïnteresseerd in namen, adressen of andere informatie die inzicht geeft in de identiteit van onze bezoekers, maar we bewaren en gebruiken sommige gegevens die je verschaft. We zijn ons bewust dat privacy belangrijk is en we willen dat je volledig begrijpt wat er gebeurt met de informatie die je naar ons toestuurt.

Zoals alle websites bewaren wij informatie die je webbrowser ons verschaft, zoals je huidige IP-adres, besturingssysteem en mogeljk de URL van de website waar je vandaan komt. Deze informatie wordt anoniem behandeld. Wij houden bijvoorbeeld niet bij welke browser een specifieke bezoeker gebruikt, maar we indexeren mogelijk wel hoeveel van onze bezoekers Internet Explorer gebruiken en brengen mogelijk in kaart hoeveel gebruikers onze dienst bezoeken vanuit Frankrijk. De informatie genoemd in deze alinea wordt niet gedeeld met derden, behalve wanneer dit door een rechtbank wordt bevolen.

We plaatsen cookies om voorkeuren op je computer te bewaren, om het gemakkelijker te maken. We gebruiken bijvoorbeeld een cookie om de taal te bewaren die je het laatst voor weergave hebt gekozen, zodat we bij je volgende bezoek automatisch je gewenste taal kunnen kiezen. We gebruiken geen cookies om computers, personen of bedrijven te identificeren.

We bewaren bestanden die je instuurt om te scannen en delen deze met antimalwarebedrijven. Dit doen we om antimalwarebedrijven te helpen de detectiegraad van hun beveiligingsproducten te verbeteren. We behandelen je bestanden vertrouwelijk en we vertrouwen erop dat de antimalwarebedrijven met wie we jouw bestanden delen hetzelfde doen, maar wij kunnen uiteraard geen controle uitoefenen op derden of uit naam van hen beloften doen. Je bestanden zullen worden geanalyzeerd (en dus gelezen) door beveiligingsanalisten. Als je niet wilt dat je bestanden door andere mensen of bedrijven gelezen worden, stuur deze dan niet in om te scannen. Bestanden worden niet gedeeld met partijen buiten de antivirus-/beveiligingsindustrie.